OFERTA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Les entitats, centres, col·legis, associacions públiques o privades que vulguin disposar de les instal·lacions esportives, podran sol·licitar-ho per escrit a l' Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Llagostera.
Trobareu l'imprès de la sol·licitud aquí.
TARIFES


Ajuntament de Llagostera | Pavelló Municipal d'Esports Josep Mir | Tel. 972 80 53 84 | Fax 972 80 51 28 | esports@llagostera.cat